Op deze datum

kwam jij ter wereld

Op deze dag

vierden we feest

Op jouw verjaardag

voelen we nu extra

hoe dierbaar

jij bent geweest

Hoe dierbaar

je nog steeds bent

Op deze dag

staan we stil

bij wie je was

Het leven vierend

tot aan die laatste dag

Jouw bestaan

een dierbaar feest

Vandaag

missen we jou

het meest

Juist deze dag

heffen we het glas

Om samen te vieren

hoe je lief je ons was